« Back to Treaty Info
Sheet 3 — The Waikato-Manukau Sheet (the only sheet written in English)
Ref #: [IA 9 9 Sheet 3]